droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Groen

Groen tot het tegendeel bewezen is

voor de eeuwigheid en drie dagen

een hertje met smaragden ogen
mokkataart knieholtes
de tafel van drie én van vier
de demontage van de caravan
tot op het metalen bot
tot in het donker achter de wielen

meenemen is een groen woord
even raar als groen
meenemen nam mee meegenomen
knalgroen is een groen woord
dat is toeval
want rood is blauw en groen grijs