droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Verhalen

Hier vind je van mijn verhalen de eerste pagina. Eerder gepubliceerde verhalen kun je downloaden als pdf-bestand, sommigen zijn te beluisteren als mp3.


Troost en de geur van koffie
Verhalenbundel met daarin 8 verhalen die thematisch samenhangen. Van 4 verhalen vind je de eerste bladzijde.

Het verhaal Lasix is door mij ingesproken als luisterverhaal. Dat kun je op je gemak luisteren als je er tijd voor hebt. Het duurt 20 minuten.
Luister Lasix mp3

Troost en de geur van koffie werd genomineerd voor Het beste Rotterdamse Boek 2007
en de selexyz Debuutprijs 2008
Lees verder

DUI Drei Geschichten
übersetzt von
Gregor Seferens
ENG Part of my short story Lasix
translated by Derek van Dassen

 

Meer verhalen
Voor meer verhalen, die in diverse tijdschriften gepubliceerd zijn, kijk hier.