droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Contact


Neem gerust contact met me op als u wilt dat ik kom voorlezen, als u een kort verhaal of een gedicht zoekt, of als er iets anders is dat u wilt vragen.

Boekingen
Voor boekingen: De schrijverscentrale

Of mail 

Bianca Boer
info[@]biancaboer.nl