droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Bianca geeft les

tegenwoordig

Schrijven en lesgeven is al bija twintig jaar een goede combinatie. Inmiddels heb ik ervaring met lesgeven aan mensen van 4-84 en van beginners tot ver gevorderden. Meestal zorg ik zelf voor de inhoud. Soms geef ik les in bestaande structuren. Lesgeven is maatwerk.
Een van de meest intensieve manieren van kennisoverdracht is Manuscriptbegeleiding. Ik lees graag mee met een verhaal in wording.

Op dit moment geef ik alleen nog les aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. En begeleid ik een aantal manuscripten naar voltooiing.

Een overzicht van verschillende afgeronde projecten

Schrijversvakschool, locatie Rotterdam
In april 2018 startte ik met een nieuwe cursus bij de Schrijversvakschool. De plek waar ik zelf ben afgestudeerd. In Rotterdam gaf ik diverse cursussen.

Schrijfschool Rotterdam
Voor de schrijfschool gaf ik 5 jaar lang schrijfcursussen.

Passionate Bulkboek Rotterdam
Kort Rotterdams, Schrijflessen op middelbare scholen in Rotterdam. Jongeren uit 4Havo/VWO krijgen les van professionele schrijvers. Aan de hand van foto's van de Kracht van Rotterdam maken zij nieuwe verhalen over de stad. 


La Colina, Spanje

Boven op een prachtige berg in het noorden van Spanje, niet ver van Barcelona geef ik in de schoolvakanties intensieve schrijfweken, onder andere Verhalen Schrijven en Levensverhalen Schrijven. Hou mijn website of de website van La Colina in de gaten voor exacte data.

SKVR, Rotterdam

Bij de SKVR heb ik jarenlang verschillende cursussen gegeven, onder andere: Creatief schrijven, Verhalen I,II en III en de Topklas. Inmiddels geeft de SKVR geen cursussen meer aan volwassenen. Nieuwe, leuke andere initiatieven, zoals The Writers Guide en De Schrijfschool zijn ontstaan. 

De VAK, Delft
Ook bij de Vak in Delft gaf ik een aantal seizoenen les in Verhalen Schrijven. Een fijne club om voor te werken. Ook daar staan mijn cursussen op pauze tot mijn roman af is.

Masterclas schrijven bij Inktaap 2010
Voor de scholieren die bij de uitreiking van de inktaap aanwezig waren gaf ik een masterclas schrijven.

Masterclasses Write Now
Voor de jongeren die inzonden voor Write Now 2010 verzorgde ik een aantal masterclasses schrijven.

Bibliotheek Zoetermeer
In het schooljaar 2009-2010 gaf ik in opdracht van de bibliotheek Zoetermeer les in het cultuureducatietraject: Alle kinderen naar school

Scholengemeenschap Schravenlant Schiedam
In het CKV1 programma gaf ik een blok schrijfles aan havo/atheneum 4.

Witte de With
Voor het project ArtVIPs verzorgde ik een schrijfworkshop.

SKVR Rotterdam
In 2006 gaf ik een kinderschrijfcursus. Club Geheimschrift. Wekelijks kwamen kinderen van acht tot dertien jaar onder mijn leiding bij elkaar om te schrijven. Alles kwam aan bod, van interviewen tot gedichten schrijven. Van toneelschrijven tot verhalen.

Huis van gedichten
Voor Huis van gedichten, een stichting ter bevordering van poëzie op scholen, gaf ik workshops poëzie op middelbare scholen. Zie ook www.huisvangedichten.nl