droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Over Bianca

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

 Ik kom uit Groningen en ik woon al weer een tijdje in Rotterdam. Ik ben schrijver en dichter. Ik woon samen met mijn man mijn dochter en onze poes in Rotterdam-Noord. Ik schrijf aan mijn derde boek. Dat gaat soms snel, soms langzaam, soms goed, soms minder, maar het is altijd boeiend. Ik zou niets liever willen dan dit.


Relevante werkervaring


2012-heden Eindredacteur bij Literair kindertijdschrift BoekieBoekie
2009-heden Schrijfdocent bij de La Colina (boven Barcelona) in Spanje
2008-heden Schrijfdocent bij de Vak te Delft
2004-heden Schrijfdocent bij de SKVR Schrijversschool te Rotterdam
Vele diverse kortlopende projecten schrijven van kleuters tot bejaarden


Opleidingen

2001-2006 Schrijversvakschool Amsterdam. Hoofdvakken proza en poezie.
1998-1999 Kunstacademie, Fachhochschule Berlin Weissensee. Uitwisseling van 4 maanden.
1994-1999 Kunstacademie, academie Minerva te Groningen. Afstudeerrichting grafisch ontwerpen.
Afstudeerproject: boek met twee korte verhalen geillustreerd met foto's, over mijn dagelijkse busreis van en naar de academie.
1988-1994 VWO, Wessel Gansfort College te Groningen.