droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

*

ik kan jou verliefd maken
op de suggestie van sleutelbeen
je blik vullen met madeliefjes
zo veel dat je niet scherp kunt stellen
je oren stoppen met larven
van de dagpauwoog

ik maak verliefdheid
op de brug van je neus
en prop de gaten vol rozenblad
vers geplukt vochtig geurend
je goddelijke mond geef ik lucht
ademen doe je voor mij
stikken via mij

als ik wil zal ik heupwiegend
onder je hoofdhuid kruipen
waar ik in slaap gesust wens te worden

je zult mijn liefde ondergaan
houd van me
houd niet van me
niet gaat eruit
houd van me

ik heb jou gemaakt