droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Oud nieuws

De gids is uit
01 Dec 2003

Word groupie, koop hem! Het begint al op het omslag...

Winnaar de Gids
11 Nov 2003

Met nog negen anderen heb ik een wedstrijd gewonnen van het tijdschrift De Gids. Het decembernummer gaat over jong talent. Daarin wordt mijn eerste verhaal gepubliceerd: Object 658.